در حال بارگزاری...

User

دکتر پدرام صدر

دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی
شماره نظام پزشکی: ع-آ-1061

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.