در حال بارگزاری...

User

دکتر عاطفه الهوئی نظری

تخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی: 119923

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص زنان و زایمان


فهرستمدارک تحصیلی


1394/06/18
تخصص زنان و زایمان

1387/06/31
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) زنان و زایمان
تاریخ انقضا 1404/6/15
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1404/6/15
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) زنان و زایمان
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) زنان و زایمان
تاریخ انقضا 1399/6/19
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/6/19
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) زنان و زایمان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
بوشهر
برازجان شبکه دشتستان
 • محل کار
 • بوشهر
  برازجان شبکه دشتستان