در حال بارگزاری...

User

دکتر یوسف بوستان سعدی

تخصص چشم‌پزشکی
شماره نظام پزشکی: 128859

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص چشم‌پزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص چشم‌پزشکی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) چشم‌پزشکی
تاریخ انقضا 1402/11/18
  • شهر مجاز پروانه
  • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
  • نوع پروانه: پروانه طبابت
  • تاریخ انقضا: 1402/11/18
  • مدرک مربوطه
  • تخصص پره بورد (گواهینامه) چشم‌پزشکی

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن تصویر تابلو
بندرعباس
چهارراه مرادی سا ختمان پزشکا ن پارسیان طبقه اول
076332228048
---
  • بندرعباس
    چهارراه مرادی سا ختمان پزشکا ن پارسیان طبقه اول
  •     076332228048