در حال بارگزاری...

User

دکتر علی کاویانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
شماره نظام پزشکی: 94013

آخرین مدرک تحصیلی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی


فهرستمدارک تحصیلی


فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

تخصص جراحی عمومی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان خوزستان- شهرستان اهواز- شهر اهواز
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تاریخ انقضا 1403/6/14
 • شهر مجاز پروانه
 • استان خوزستان- شهرستان اهواز- شهر اهواز
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1403/6/14
 • مدرک مربوطه
 • فوق تخصص بورد (دانشنامه) جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
شهر مجاز پروانه استان فارس- شهرستان شیراز- شهر شیراز
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) جراحی عمومی
تاریخ انقضا 1398/7/30
 • شهر مجاز پروانه
 • استان فارس- شهرستان شیراز- شهر شیراز
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/7/30
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) جراحی عمومی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
شیراز
مرکز آموزش پیاده نیروی زمینی ارتش(علوم و فنون مکانیزه)
 • محل کار
 • شیراز
  مرکز آموزش پیاده نیروی زمینی ارتش(علوم و فنون مکانیزه)