در حال بارگزاری...

User

دکتر فرخ قوام

تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)
شماره نظام پزشکی: آ-575

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن تصویر تابلو
محل کار
ارومیه
خ ارشاد- بیمارستان امام خمینی
57136
2223675
---
مطب
ارومیه
خ امام- نبش خ طرزی- پ 666
2223675
---
  • محل کار
  • ارومیه
    خ ارشاد- بیمارستان امام خمینی
  •     2223675
  • مطب
  • ارومیه
    خ امام- نبش خ طرزی- پ 666
  •     2223675