در حال بارگزاری...

دکتر راحله کارگزار

دکتر راحله کارگزار

دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی
شماره نظام پزشکی: 104429

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- شهر مشهد
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای تخصصی (Ph.D) - طب سنتی ایرانی
تاریخ انقضا 1403/02/03
 • شهر مجاز پروانه
 • استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- شهر مشهد
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1403/02/03
 • مدرک مربوطه
 • دکترای تخصصی (Ph.D) - طب سنتی ایرانی

فهرستمجوزهای تبلیغات

حوزه انتشار شهرستان - مشهد
عنوان نوع مرکز مطب
شماره مجوز 4265334029
عنوان نوع رسانه فضای مجازی
تاریخ صدور 1401/12/01
تاریخ انقضا 1402/12/01
تصویر مجوز
 • حوزه انتشار
 • شهرستان - مشهد
 • عنوان نوع مرکز: مطب
 • شماره مجوز: 4265334029
 • عنوان نوع رسانه
 • فضای مجازی
 • تاریخ صدور: 1401/12/01
 • تاریخ انقضا: 1402/12/01
 • تصویر مجوز