در حال بارگزاری...

User

دکتر سیده لیلا عمادیان رضوی

تخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 92160

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های قلب و عروق


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری‌های قلب و عروق
تاریخ انقضا 1406/8/4
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1406/8/4
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری‌های قلب و عروق
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های قلب و عروق
تاریخ انقضا 1401/4/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1401/4/1
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های قلب و عروق
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های قلب و عروق
تاریخ انقضا 1396/4/8
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1396/4/8
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های قلب و عروق

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
میناب
هرمزگان، میناب، بلوار آل محمد
7981834835
۲۲۳۱۱۹۲
۰۹۱۲۵۹۳۶۸۶۵