در حال بارگزاری...

User

دکتر مهدی شیرازی

فلوشیپ جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)
شماره نظام پزشکی: 42642

آخرین مدرک تحصیلی

فلوشیپ جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)


فهرستمدارک تحصیلی


فلوشیپ جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)

تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان فارس- شهرستان شیراز- شهر شیراز
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فلوشیپ - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)
تاریخ انقضا 1405/4/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان فارس- شهرستان شیراز- شهر شیراز
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1405/4/1
 • مدرک مربوطه
 • فلوشیپ - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)
شهر مجاز پروانه استان فارس- شهرستان شیراز- شهر شیراز
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فلوشیپ - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)
تاریخ انقضا 1399/8/6
 • شهر مجاز پروانه
 • استان فارس- شهرستان شیراز- شهر شیراز
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/8/6
 • مدرک مربوطه
 • فلوشیپ - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)
شهر مجاز پروانه استان فارس- شهرستان شیراز- شهر شیراز
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فلوشیپ - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)
تاریخ انقضا 1399/1/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان فارس- شهرستان شیراز- شهر شیراز
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/1/1
 • مدرک مربوطه
 • فلوشیپ - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)
شهر مجاز پروانه استان فارس- شهرستان شیراز- شهر شیراز
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فلوشیپ - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)
تاریخ انقضا 1398/3/9
 • شهر مجاز پروانه
 • استان فارس- شهرستان شیراز- شهر شیراز
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/3/9
 • مدرک مربوطه
 • فلوشیپ - جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
شیراز
معدل-بالاتر از دبیرستان دکتر حسابی-ساختمان نهال-ط2-واحد9
7134756591
32360855
محل کار
شیراز
بیمارستان شهید فقیهی-دفتر بخش جراحی
 • مطب
 • شیراز
  معدل-بالاتر از دبیرستان دکتر حسابی-ساختمان نهال-ط2-واحد9 ،کدپستی: 7134756591
 •     32360855
 • محل کار
 • شیراز
  بیمارستان شهید فقیهی-دفتر بخش جراحی