در حال بارگزاری...

User

مرتضی غفاریان خیاطی

کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری)
شماره نظام پزشکی: ب-811

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری)


فهرستمدارک تحصیلی


کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری)

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان شهریار- شهر اندیشه
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه کارشناسی - بینایی‌سنجی (اپتومتری)
تاریخ انقضا 1406/2/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان شهریار- شهر اندیشه
 • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
 • تاریخ انقضا: 1406/2/1
 • مدرک مربوطه
 • کارشناسی - بینایی‌سنجی (اپتومتری)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان شهریار- شهر اندیشه
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - پزشکی
تاریخ انقضا 1396/9/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان شهریار- شهر اندیشه
 • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
 • تاریخ انقضا: 1396/9/1
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - پزشکی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
شهریار
اندیشه فاز 3 بلوار آزادی درمانگاه شبانه روزی مرکزی قسمت چشم
3354661415
۰۲۱۶۵۵۵۵۸۱۳
۰۲۱۶۵۵۶۱۷۹۷