در حال بارگزاری...

دکتر بهنام حنائی

دکتر بهنام حنائی

تخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 89944

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص جراحی عمومی


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص جراحی عمومی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن تصویر تابلو
محل کار
بندرعباس
کلینیک هرمز بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، روبروی مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس
3489573587
33345015
---
  • محل کار
  • بندرعباس
    کلینیک هرمز بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، روبروی مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس ،کدپستی: 3489573587
  •     33345015