در حال بارگزاری...

دکتر معصومعلی احمدی

دکتر معصومعلی احمدی

دکترای حرفه‌ای پزشکی
شماره نظام پزشکی: 65384

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان البرز- شهرستان كرج- شهر كرج
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - پزشکی
تاریخ انقضا 1405/09/07
 • شهر مجاز پروانه
 • استان البرز- شهرستان كرج- شهر كرج
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1405/09/07
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - پزشکی

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن تصویر تابلو
محل کار
کرج
کرج قزلحصار بهداشت و درمان قزلحضار
33265045
---
مطب
کرج
مهرشهر بلوار عصر بین 3و4 شرقی مرکز درمان سوء مصرف مواد روژان
3186769744
34252723
---
 • محل کار
 • کرج
  کرج قزلحصار بهداشت و درمان قزلحضار
 •     33265045
 • مطب
 • کرج
  مهرشهر بلوار عصر بین 3و4 شرقی مرکز درمان سوء مصرف مواد روژان ،کدپستی: 3186769744
 •     34252723