در حال بارگزاری...

User

محبوبه اعظمی

کارشناسی مامایی
شماره نظام پزشکی: م-23253

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی مامایی


فهرستمدارک تحصیلی


کارشناسی مامایی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
سرابله
هلیلان درمانگاه کهره
  • محل کار
  • سرابله
    هلیلان درمانگاه کهره