در حال بارگزاری...

User

دکتر سودابه خیرخواه

تخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 114963

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های داخلی


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص بیماری‌های داخلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری‌های داخلی
تاریخ انقضا 1402/6/14
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1402/6/14
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری‌های داخلی
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های داخلی
تاریخ انقضا 1399/6/9
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/6/9
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های داخلی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
میناب
هرمزگان، میناب - بندرعباس
7981767749
9027610937
 • مطب
 • میناب
  هرمزگان، میناب - بندرعباس ،کدپستی: 7981767749
 •     9027610937