در حال بارگزاری...

User

دکتر زهره کشاورز

دکترای تخصصی (Ph.D) سلامت باروری
شماره نظام پزشکی: 94000

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی (Ph.D) سلامت باروری


فهرستمدارک تحصیلی


1393/09/30
دکترای تخصصی (Ph.D) سلامت باروری

1381/01/01
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای تخصصی (Ph.D) - سلامت باروری
تاریخ انقضا 1403/9/30
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1403/9/30
 • مدرک مربوطه
 • دکترای تخصصی (Ph.D) - سلامت باروری
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای تخصصی (Ph.D) - سلامت باروری
تاریخ انقضا 1398/9/30
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/9/30
 • مدرک مربوطه
 • دکترای تخصصی (Ph.D) - سلامت باروری
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان پاکدشت - شهر شریف آباد
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای تخصصی (Ph.D) - سلامت باروری
تاریخ انقضا 1398/9/30
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان پاکدشت - شهر شریف آباد
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/9/30
 • مدرک مربوطه
 • دکترای تخصصی (Ph.D) - سلامت باروری
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان پاکدشت - شهر شریف آباد
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - پزشکی
تاریخ انقضا 1395/12/29
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان پاکدشت - شهر شریف آباد
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1395/12/29
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - پزشکی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
پاکدشت
شریف آباد-درمانگاه مردم
09121306723