در حال بارگزاری...

User

دکتر عظیمه دهقانی فیروزآبادی

تخصص پزشکی ورزشی
شماره نظام پزشکی: 121743

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص پزشکی ورزشی


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص پزشکی ورزشی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان فارس- شهرستان شیراز- شهر شیراز
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) پزشکی ورزشی
تاریخ انقضا 1402/8/21
 • شهر مجاز پروانه
 • استان فارس- شهرستان شیراز- شهر شیراز
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1402/8/21
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) پزشکی ورزشی
شهر مجاز پروانه استان فارس- شهرستان شیراز- شهر صدرا
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) پزشکی ورزشی
تاریخ انقضا 1398/8/23
 • شهر مجاز پروانه
 • استان فارس- شهرستان شیراز- شهر صدرا
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/8/23
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) پزشکی ورزشی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.