در حال بارگزاری...

دکتر سیده وحیده موسوی بایگی

دکتر سیده وحیده موسوی بایگی

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 151640

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- شهر مشهد
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
تاریخ انقضا 1403/08/01
 • شهر مجاز پروانه
 • استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- شهر مشهد
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1403/08/01
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

فهرستمجوزهای تبلیغات

حوزه انتشار شهرستان - مشهد
عنوان نوع مرکز مطب
شماره مجوز 31118608328
عنوان نوع رسانه فضای مجازی
تاریخ صدور 1403/02/24
تاریخ انقضا 1403/08/01
تصویر مجوز
 • حوزه انتشار
 • شهرستان - مشهد
 • عنوان نوع مرکز: مطب
 • شماره مجوز: 31118608328
 • عنوان نوع رسانه
 • فضای مجازی
 • تاریخ صدور: 1403/02/24
 • تاریخ انقضا: 1403/08/01
 • تصویر مجوز