در حال بارگزاری...

User

دکتر کورس صفوی خلیفه سلطانی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 16110

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1400/12/29
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/12/29
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) تصویر برداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1400/6/31
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/6/31
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) تصویر برداری (رادیولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) تصویر برداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1400/6/31
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/6/31
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) تصویر برداری (رادیولوژی)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
ورامین
خ 15 خرداد
 • محل کار
 • ورامین
  خ 15 خرداد