در حال بارگزاری...

دکتر سیده دیانا حسینی فرح آبادی - فلوشیپ سرطان‌شناسی (انکولوژی) زنان

دکتر سیده دیانا حسینی فرح آبادی

فلوشیپ سرطان‌شناسی (انکولوژی) زنان
شماره نظام پزشکی: 69880

آخرین مدرک تحصیلی

فلوشیپ سرطان‌شناسی (انکولوژی) زنان


فهرستمدارک تحصیلی


فلوشیپ سرطان‌شناسی (انکولوژی) زنان

تخصص زنان و زایمان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- شهر مشهد
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فلوشیپ - سرطان شناسی زنان (انکولوژی زنان)
تاریخ انقضا 1403/12/10
 • شهر مجاز پروانه
 • استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- شهر مشهد
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1403/12/10
 • مدرک مربوطه
 • فلوشیپ - سرطان شناسی زنان (انکولوژی زنان)

فهرستمجوزهای تبلیغات

حوزه انتشار شهرستان - مشهد
عنوان نوع مرکز مطب
شماره مجوز 5656700816
عنوان نوع رسانه فضای مجازی
تاریخ صدور 1401/10/18
تاریخ انقضا 1402/10/18
تصویر مجوز
 • حوزه انتشار
 • شهرستان - مشهد
 • عنوان نوع مرکز: مطب
 • شماره مجوز: 5656700816
 • عنوان نوع رسانه
 • فضای مجازی
 • تاریخ صدور: 1401/10/18
 • تاریخ انقضا: 1402/10/18
 • تصویر مجوز