در حال بارگزاری...

User

دکتر سیدمحمدرسول نظام آبادی

فلوشیپ طب توان‌بخشی ضایعات نخاعی و ستون فقرات
شماره نظام پزشکی: 142069

آخرین مدرک تحصیلی

فلوشیپ طب توان‌بخشی ضایعات نخاعی و ستون فقرات


فهرستمدارک تحصیلی


فلوشیپ طب توان‌بخشی ضایعات نخاعی و ستون فقرات

تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.