در حال بارگزاری...

User

دکتر زینت نصیری

تخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی: 101068

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص زنان و زایمان


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص زنان و زایمان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان
تاریخ انقضا 1401/8/10
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1401/8/10
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان
تاریخ انقضا 1400/5/30
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/5/30
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان
تاریخ انقضا 1399/3/22
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/3/22
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
میناب
بلوار امام واقع در درمانگاه باغ عالیه
2222951
 • مطب
 • میناب
  بلوار امام واقع در درمانگاه باغ عالیه
 •     2222951