در حال بارگزاری...

ملیکا درزی

ملیکا درزی

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
شماره نظام پزشکی: ت-8661

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه


فهرستمدارک تحصیلی


کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی علوم تغذیه

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.