در حال بارگزاری...

User

دکتر فاطمه طاهریان مبارکه

تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)
شماره نظام پزشکی: 136176

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)
تاریخ انقضا 1401/6/10
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1401/6/10
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
تاریخ انقضا 1400/5/30
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/5/30
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
تهران
Darya-GharreTappei
1998817198
88693031
 • مطب
 • تهران
  Darya-GharreTappei ،کدپستی: 1998817198
 •     88693031