در حال بارگزاری...

User

مهرشاد رابط

تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
شماره نظام پزشکی: 86295

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)


فهرستمدارک تحصیلی


1393/10/21
تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

1380/01/01
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
تاریخ انقضا 1403/10/21
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1403/10/21
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های پوست (درماتولوژی)
تاریخ انقضا 1399/4/8
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/4/8
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های پوست (درماتولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های پوست (درماتولوژی)
تاریخ انقضا 1398/10/21
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/10/21
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های پوست (درماتولوژی)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
کلینیک
تهران
شهرک غرب-خ حسن سیف-ک دوم-پ 11
88078000
 • کلینیک
 • تهران
  شهرک غرب-خ حسن سیف-ک دوم-پ 11
 •     88078000