در حال بارگزاری...

User

دکتر الهه بهبودي

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 119882

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن تصویر تابلو
محل کار
بندرعباس
شبکه بهداشت
---
  • محل کار
  • بندرعباس
    شبکه بهداشت