در حال بارگزاری...

دکتر ساره صفاایسینی

دکتر ساره صفاایسینی

تخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی: 36684

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص زنان و زایمان


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص زنان و زایمان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان
تاریخ انقضا 1405/11/26
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1405/11/26
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن تصویر تابلو
مطب
بندرعباس
هرمزگان، بندرعباس، محله نظرآباد، شهید بهشتی، رضوان ۵، جاهد ۲
7914714344
32252637
32226306
---
 • مطب
 • بندرعباس
  هرمزگان، بندرعباس، محله نظرآباد، شهید بهشتی، رضوان ۵، جاهد ۲ ،کدپستی: 7914714344
 •     32252637     32226306