در حال بارگزاری...

User

دکتر امیر حسابی

فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان
شماره نظام پزشکی: 106469

آخرین مدرک تحصیلی

فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان


فهرستمدارک تحصیلی


فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان

تخصص بیماری‌های کودکان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان
تاریخ انقضا 1401/12/29
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1401/12/29
 • مدرک مربوطه
 • فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان
تاریخ انقضا 1400/10/20
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/10/20
 • مدرک مربوطه
 • فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های کودکان
تاریخ انقضا 1397/5/30
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1397/5/30
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های کودکان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
بندرعباس
بیمارستان کودکان
مطب
میناب
بلوار امام ساختمان هلال احمر
2228412
 • محل کار
 • بندرعباس
  بیمارستان کودکان
 • مطب
 • میناب
  بلوار امام ساختمان هلال احمر
 •     2228412