در حال بارگزاری...

User

دکتر نورالدین پیرمؤذن

فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)
شماره نظام پزشکی: 24761

آخرین مدرک تحصیلی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)


فهرستمدارک تحصیلی


فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)

تخصص جراحی عمومی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
تهران
بیمارستان شهیدمدرس- سعادت آباد
19987
22083111
  • محل کار
  • تهران
    بیمارستان شهیدمدرس- سعادت آباد
  •     22083111