در حال بارگزاری...

User

دکتر رضا سرهنگ نژاد

فلوشیپ جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)
شماره نظام پزشکی: 100135

آخرین مدرک تحصیلی

فلوشیپ جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)


فهرستمدارک تحصیلی


فلوشیپ جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان البرز- شهرستان كرج- شهر كرج
نوع پروانه مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
مدرک مربوطه فلوشیپ - جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)
تاریخ انقضا 1402/3/2
 • شهر مجاز پروانه
 • استان البرز- شهرستان كرج- شهر كرج
 • نوع پروانه: مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
 • تاریخ انقضا: 1402/3/2
 • مدرک مربوطه
 • فلوشیپ - جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فلوشیپ - جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)
تاریخ انقضا 1403/4/12
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1403/4/12
 • مدرک مربوطه
 • فلوشیپ - جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)
شهر مجاز پروانه استان البرز- شهرستان كرج- شهر كرج
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فلوشیپ - جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)
تاریخ انقضا 1400/6/30
 • شهر مجاز پروانه
 • استان البرز- شهرستان كرج- شهر كرج
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/6/30
 • مدرک مربوطه
 • فلوشیپ - جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.