در حال بارگزاری...

User

دکتر فرشاد قرئی

تخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 93049

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص جراحی عمومی


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص جراحی عمومی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان لرستان- شهرستان خرم آباد- شهر خرم آباد
نوع پروانه مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) جراحی عمومی
تاریخ انقضا 1399/4/6
 • شهر مجاز پروانه
 • استان لرستان- شهرستان خرم آباد- شهر خرم آباد
 • نوع پروانه: مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
 • تاریخ انقضا: 1399/4/6
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) جراحی عمومی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) جراحی عمومی
تاریخ انقضا 1400/12/10
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/12/10
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) جراحی عمومی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
تهران
میدان توحید بیمارستان امام خمینی بخش جراحی
22093678
 • محل کار
 • تهران
  میدان توحید بیمارستان امام خمینی بخش جراحی
 •     22093678