در حال بارگزاری...

User

دکتر عباس تفاخری

تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)
شماره نظام پزشکی: 115723

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)


فهرستمدارک تحصیلی


1390/06/31
تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)

1386/01/01
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
تاریخ انقضا 1400/12/28
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/12/28
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
تاریخ انقضا 1397/5/17
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1397/5/17
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
تهران
بیمارستان امام خمینی
61192787
 • محل کار
 • تهران
  بیمارستان امام خمینی
 •     61192787