در حال بارگزاری...

دکتر توران احمدزاده نوبریان

دکتر توران احمدزاده نوبریان

دکترای حرفه‌ای پزشکی
شماره نظام پزشکی: 9665

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن تصویر تابلو
مطب
کرج
کیلومتر 18 تهران کرج
5916-4890
---