در حال بارگزاری...

دکتر داود قنبری

دکتر داود قنبری

تخصص بیماری‌های کودکان
شماره نظام پزشکی: 77601

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های کودکان


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص بیماری‌های کودکان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان قرچک- شهر قرچک
نوع پروانه مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های کودکان
تاریخ انقضا 1404/09/27
استعلام درگاه مجوزها
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان قرچک- شهر قرچک
 • نوع پروانه: مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
 • تاریخ انقضا: 1404/09/27
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های کودکان
 • استعلام درگاه مجوزها:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های کودکان
تاریخ انقضا 1405/09/17
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1405/09/17
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های کودکان

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.