در حال بارگزاری...

User

راضیه نیک رنگ

کارشناسی مامایی
شماره نظام پزشکی: م-35871

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی مامایی


فهرستمدارک تحصیلی


کارشناسی مامایی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان ايلام- شهرستان چرداول- شهر سرابله
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه کارشناسی - مامایی
تاریخ انقضا 1401/1/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان ايلام- شهرستان چرداول- شهر سرابله
 • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
 • تاریخ انقضا: 1401/1/1
 • مدرک مربوطه
 • کارشناسی - مامایی
شهر مجاز پروانه استان ايلام- شهرستان چرداول- شهر سرابله
نوع پروانه پروانه دفاتر کار
مدرک مربوطه کارشناسی - مامایی
تاریخ انقضا 1399/11/20
 • شهر مجاز پروانه
 • استان ايلام- شهرستان چرداول- شهر سرابله
 • نوع پروانه: پروانه دفاتر کار
 • تاریخ انقضا: 1399/11/20
 • مدرک مربوطه
 • کارشناسی - مامایی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.