در حال بارگزاری...

User

دکتر فاطمه طالعی خطیبی

تخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی: 112026

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص زنان و زایمان


فهرستمدارک تحصیلی


1396/06/11
تخصص زنان و زایمان

1385/01/01
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.