در حال بارگزاری...

دکتر رادنوش پشم فروش

دکتر رادنوش پشم فروش

فلوشیپ تصویربرداری مداخله‌ای اعصاب (اینترونشنال نورورادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 92227

آخرین مدرک تحصیلی

فلوشیپ تصویربرداری مداخله‌ای اعصاب (اینترونشنال نورورادیولوژی)


فهرستمدارک تحصیلی


فلوشیپ تصویربرداری مداخله‌ای اعصاب (اینترونشنال نورورادیولوژی)

تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فلوشیپ - تصویربرداری مداخله ای اعصاب (اینترونشنال نورورادیولوژی)
تاریخ انقضا 1403/07/01
  • شهر مجاز پروانه
  • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
  • نوع پروانه: پروانه طبابت
  • تاریخ انقضا: 1403/07/01
  • مدرک مربوطه
  • فلوشیپ - تصویربرداری مداخله ای اعصاب (اینترونشنال نورورادیولوژی)

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.