در حال بارگزاری...

User

دکتر نوید جهانی

تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی
شماره نظام پزشکی: 106339

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی
تاریخ انقضا 1403/5/27
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1403/5/27
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) پزشکی فیزیکی و توانبخشی
تاریخ انقضا 1399/7/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/7/1
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) پزشکی فیزیکی و توانبخشی
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) پزشکی فیزیکی و توانبخشی
تاریخ انقضا 1398/6/31
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/6/31
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) پزشکی فیزیکی و توانبخشی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.