در حال بارگزاری...

دکتر زینب بساق زاده

دکتر زینب بساق زاده

تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی
شماره نظام پزشکی: 145879

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان خوزستان- شهرستان آبادان- شهر آبادان
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی
تاریخ انقضا 1406/09/09
  • شهر مجاز پروانه
  • استان خوزستان- شهرستان آبادان- شهر آبادان
  • نوع پروانه: پروانه طبابت
  • تاریخ انقضا: 1406/09/09
  • مدرک مربوطه
  • تخصص بورد (دانشنامه) پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.