در حال بارگزاری...

User

دکتر مجتبی خادمی بفروئی

فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 37950

آخرین مدرک تحصیلی

فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان


فهرستمدارک تحصیلی


فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان

تخصص بیماری‌های داخلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
تاریخ انقضا 1405/4/28
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1405/4/28
 • مدرک مربوطه
 • فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
تاریخ انقضا 1400/7/8
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/7/8
 • مدرک مربوطه
 • فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
تاریخ انقضا 1399/6/27
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/6/27
 • مدرک مربوطه
 • فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
تاریخ انقضا 1398/5/17
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/5/17
 • مدرک مربوطه
 • فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
بندرعباس
خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی چهاراه مرادی کوچه پویش ٩ ساختمان پزشکان نگین
8863163739
32248761
محل کار
بندرعباس
بیمارستان شهید محمدی ، بخش گوارش و کبد
1111111111
333347001
333347005
 • مطب
 • بندرعباس
  خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی چهاراه مرادی کوچه پویش ٩ ساختمان پزشکان نگین ،کدپستی: 8863163739
 •     32248761