در حال بارگزاری...

User

دکتر خدیجه محلوجی

تخصص بیماری‌های کودکان
شماره نظام پزشکی: 9707

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های کودکان


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص بیماری‌های کودکان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های کودکان
تاریخ انقضا 1405/4/7
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1405/4/7
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های کودکان
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های کودکان
تاریخ انقضا 1400/4/7
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/4/7
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های کودکان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
تهران
خیابان ظفرنبش داروخانه جالینوس پلاک 196
19186
22221369
محل کار
تهران
بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)
19164
22226127
 • مطب
 • تهران
  خیابان ظفرنبش داروخانه جالینوس پلاک 196
 •     22221369
 • محل کار
 • تهران
  بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)
 •     22226127