در حال بارگزاری...

User

دکتر علیرضا آریاپور

تخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 91139

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص جراحی عمومی


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص جراحی عمومی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) جراحی عمومی
تاریخ انقضا 1406/4/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1406/4/1
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) جراحی عمومی
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) جراحی عمومی
تاریخ انقضا 1401/4/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1401/4/1
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) جراحی عمومی
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) جراحی عمومی
تاریخ انقضا 1401/3/22
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1401/3/22
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) جراحی عمومی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
میناب
هرمزگان، میناب، بلوار امام خمینی، ساختمان پزشکان سینا. طبقه ۳ واحد۳۰۳
7981769509
2229609
09384332031
محل کار
میناب
بلوار آل محمد- بیمارستان حضرت ابوالفضل- بخش اتاق عمل جراحی
7981693119
2214121
 • مطب
 • میناب
  هرمزگان، میناب، بلوار امام خمینی، ساختمان پزشکان سینا. طبقه ۳ واحد۳۰۳ ،کدپستی: 7981769509
 •     2229609     09384332031
 • محل کار
 • میناب
  بلوار آل محمد- بیمارستان حضرت ابوالفضل- بخش اتاق عمل جراحی ،کدپستی: 7981693119
 •     2214121