در حال بارگزاری...

دکتر امیرحسین امامی میبدی

دکتر امیرحسین امامی میبدی

فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)
شماره نظام پزشکی: 127927

آخرین مدرک تحصیلی

فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)


فهرستمدارک تحصیلی


فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)

تخصص جراحی عمومی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فلوشیپ - جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)
تاریخ انقضا 1404/05/30
  • شهر مجاز پروانه
  • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
  • نوع پروانه: پروانه طبابت
  • تاریخ انقضا: 1404/05/30
  • مدرک مربوطه
  • فلوشیپ - جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.