در حال بارگزاری...

سیده ریحانه مرتضوی نژاد

سیده ریحانه مرتضوی نژاد

کارشناسی فیزیوتراپی
شماره نظام پزشکی: ف-7009

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی فیزیوتراپی


فهرستمدارک تحصیلی


کارشناسی فیزیوتراپی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن تصویر تابلو
محل کار
تهران
تهران، محله فرزانه (نبی اکرم)، محمدباقر داوودآبادی، مهدی کمالی، درمانگاه طوبی طبقه دوم بخش فیزیوتراپی
1764784413
33259004
---
  • محل کار
  • تهران
    تهران، محله فرزانه (نبی اکرم)، محمدباقر داوودآبادی، مهدی کمالی، درمانگاه طوبی طبقه دوم بخش فیزیوتراپی ،کدپستی: 1764784413
  •     33259004