در حال بارگزاری...

User

سارا مرادی

کارشناسی مامایی
شماره نظام پزشکی: م-32426

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی مامایی


فهرستمدارک تحصیلی


کارشناسی مامایی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
سرابله
آسمان آباد صیدنظری سفلی مرکزبهداشتی درمانی
  • محل کار
  • سرابله
    آسمان آباد صیدنظری سفلی مرکزبهداشتی درمانی