در حال بارگزاری...

User

دکتر جلال الدین غنوی

تخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 42291

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص جراحی عمومی


فهرستمدارک تحصیلی


1375/06/31
تخصص جراحی عمومی

1373/11/13
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.