در حال بارگزاری...

دکتر زهرا عباس پور

دکتر زهرا عباس پور

دکترای حرفه‌ای پزشکی
شماره نظام پزشکی: 137712

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان
نوع پروانه
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - پزشکی
تاریخ انقضا 1398/05/23
 • شهر مجاز پروانه
 • استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان
 • نوع پروانه:
 • تاریخ انقضا: 1398/05/23
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - پزشکی
شهر مجاز پروانه استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر بهارستان
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - پزشکی
تاریخ انقضا 1396/06/19
 • شهر مجاز پروانه
 • استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر بهارستان
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1396/06/19
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - پزشکی

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.