در حال بارگزاری...

User

دکتر سیدمحمدعلی مرتضوی ها

تخصص جراحی مغز و اعصاب
شماره نظام پزشکی: 127363

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص جراحی مغز و اعصاب


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص جراحی مغز و اعصاب

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) جراحی مغز و اعصاب
تاریخ انقضا 1404/5/19
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1404/5/19
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) جراحی مغز و اعصاب
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) جراحی مغز و اعصاب
تاریخ انقضا 1399/7/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/7/1
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) جراحی مغز و اعصاب

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
تهران
خ کارگرشمالی خ سرهنگ اعتمادزاده جنب بیمارستان 501 ارتش دانشگاه علوم پزشکی آجا (ارتش جمهوری اسلامی ای
6-88028350
 • مطب
 • تهران
  خ کارگرشمالی خ سرهنگ اعتمادزاده جنب بیمارستان 501 ارتش دانشگاه علوم پزشکی آجا (ارتش جمهوری اسلامی ای
 •     6-88028350