در حال بارگزاری...

دکتر عظیم قلی زاده صفار

دکتر عظیم قلی زاده صفار

تخصص علوم آزمایشگاهی
شماره نظام پزشکی: آ-579

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص علوم آزمایشگاهی


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص علوم آزمایشگاهی

دکترای حرفه‌ای داروسازی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن تصویر تابلو
مطب
ورامین
خ 15 خرداد پشت اداره بازرگانی آزمایشگاه قلی زاده
24587-0291
---
  • مطب
  • ورامین
    خ 15 خرداد پشت اداره بازرگانی آزمایشگاه قلی زاده
  •     24587-0291