در حال بارگزاری...

User

دکتر امیر کفائی نژاداصفهانی

تخصص بیماری‌های کودکان
شماره نظام پزشکی: 32965

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های کودکان


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص بیماری‌های کودکان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های کودکان
تاریخ انقضا 1400/11/19
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/11/19
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های کودکان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
ورامین
بلواررسالت.خ زواره.نبش مدیر
3371719893
36278900
 • محل کار
 • ورامین
  بلواررسالت.خ زواره.نبش مدیر ،کدپستی: 3371719893
 •     36278900