در حال بارگزاری...

User

دکتر سعید طالبی حسینی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 107832

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1405/1/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1405/1/1
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویربرداری (رادیولوژی)
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویر برداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1400/1/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/1/1
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویر برداری (رادیولوژی)
شهر مجاز پروانه استان كرمان- شهرستان سیرجان- شهر سیرجان
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویر برداری (رادیولوژی)
تاریخ انقضا 1400/1/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان كرمان- شهرستان سیرجان- شهر سیرجان
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/1/1
 • مدرک مربوطه
 • تخصص پره بورد (گواهینامه) تصویر برداری (رادیولوژی)

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
میناب
بلوار امام-سه راه بیمارستان قدیم- ساختمان پزشکان سینا -طبقه زیرزمین
7981769495
42231206
 • مطب
 • میناب
  بلوار امام-سه راه بیمارستان قدیم- ساختمان پزشکان سینا -طبقه زیرزمین ،کدپستی: 7981769495
 •     42231206