در حال بارگزاری...

User

دکتر عاطفه عابدینی

دکترای حرفه‌ای پزشکی
شماره نظام پزشکی: 113030

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
قزوین
بیمارستان سینا
  • محل کار
  • قزوین
    بیمارستان سینا